Setkání přátel modelových úzkorozchodných železnic v Solvayových lomech

27. a 28. 9. 2014


mašinky nejmenší ...
... trošku větší motorové ...
... nebo parní ...
... a "velké" mašinky důlní ...
... vozily po celý den návštěvníky akce
blízká setkání třetího rozchodu

Foto: Vladislav Konvička, Jitka Pšeničková