Industriální toulky pražskou čtvrtí Malešice

Nafoceno v podmračeném večeru 29. 11. 2006.

Kilometry potrubí
Teplárna a elektrárna Malešice
Pozor, vysoké napětí
Nákladové nádraží Malešice
Spalovna Malešice