Výstava - Industriální topografie, architektura konverzí

29. 1. 2015

U příležitosti výstavy o konverzích průmyslových objektů pro nové využití proběhla komentovaná prohlídka za účasti členů Výzkumného centra průmyslového dědictví. Škoda, že tak málo objektů se dočká svého druhého života. Většinou proběhne nařízená demolice nebo se objekty ponechají svému osudu a nepřizpsobivá organická hmota, která žere kovy, objekty zcela zničí, že pak už není šance na záchranu. Naštěstí tomu tak není vždy a něco pro budoucí generace snad zůstane.

možnost nákupu odborné literatury...
...nebo jen její prolistování
expozice
promítání pásma "Co jsme si zbořili"
přednáška PhDr. Benjamina Fragnera a Mgr. Lukáše Berana

Foto: Vladislav Konvička