Králův Dvůr

Historie města je přímo spjata se založením železáren. Největší rozvoj nastal za vlastnictví železáren Fürstenberky, kdy začla organizovaná výstavba dělnických kolonií. Později hutě přešly do vlastnictví České montánní společnosti, za které byly "Na Výšinách" postaveny dělnické a úřednické domy, závodní hotel, nemocnice a další objekty.

Jako zajímavost stojí za to úvést, že na projektování některých domů spolupracoval architekt Jan Kotěra.

lékárna
nemocnice
Na Výšinách - kolonie
závodní hotel ředitelství železáren

Použité podklady: