Ivanka - vila Škodových závodů v Plzni

Svatý Jan pod Skalou

Původně víkendová ředitelská vila byla po roce 1948 přestavěna pro dělnickou rekreaci ROH. Po roce 1989 byly objekty v restituci navráceny. Majitelé pozemků je ale nechali značně zchátrat. V dnešní době se snad již vile blýská na lepší časy.

Použité podklady: