Služební cesta do německého Schwanau

továrna na razící stroje Herrenknecht a zajímavosti v okolí

druhý březnový týden 2011

Před zahájením ražby prodloužení trasy metra A z Dejvické do Motola jsme byli posláni do výrobního závodu firmy Herrenknecht na školení o montáži a obsluze plnoprofilového razícího štítu TBM.

A ve volném čase jsme stihli několik výletů po okolí.


Továrna firmy Herrenknecht

tovární komplex Herrenknecht
před administrativní budovou - makety tunelů
na nádvoří
a ve výrobních halách
stroj na repasi
stroj S 610 - Adéla, určený k ražbě metra v Praze - různé etapy montáže
no to jsou věci, až z toho jde hlava kolem a oči šilhají
S 610 Adéla plné kráse
ovládání stroje
manipulační vozidlo MSV pro dopravu materiálu ke stroji
v zasedačce kuřárna
část řezné hlavy ze stroje, který razil tunel pod Gotthardem
výtah pro šest osob nás šest neuvezl :-)
večer

hotel Schwanau kde jsme byli ubytováni


obec Schwanau


večerní posezení v místní hospodě


Ottenheim, u Rýna


Freiburg


Strasbourg


Foto: Vladislav Konvička, březen 2011