Dovolená 2008

Aneb co všechno se dá stihnout mezi 24. 7. - 3. 8. 2008. Fotografie nejsou nijak upravovány, je to spíš jen náhled toho, co jsem nafotil a co mě čeká zpracovat do příslušných rubrik.

Dovolená začala prozářeně - na uranových dolech Stráž pod Ralskem

Stráž pod Ralskem
Velký Horecký rybník
Pozor.....
chemická těžba uranu podzemním loužením
hlubinná těžba - šachta č. 3 Hamr na Jezeře
opuštěné autobusové nádraží u šachty č. 3
čištění důlních a technologických vod

Další dny mě přivedly na Šluknovský výběžek na severu Čech

Šluknov - zámecký pivovar
Šluknov .............
Šluknov ...............
Šluknov ..............
Šluknov - Uhelné sklady Antonín Herout

Šluknov ..............

Šluknov ...............

Šluknov - původně firma "Franz Krause jun."

Šluknov - Aleš Gall, tiskárna

Šluknov - měšťanský pivovar

Šluknov .............

Šluknov ...............

Šluknov ...............

Šluknov ...............

Velký Šenov - tiskárna

Velký Šenov ...............

Velký Šenov - agrodružstvo

Velký Šenov - Stap - textilní výroba

Velký Šenov - železárny

Velký Šenov ...............

Mikulášovice - KIN - kancelářské potřeby

Mikulášovice ...............

Mikulášovice ...............

Mikulášovice - Exim - výroba stuh

Mikulášovice - Lemfeld a syn - výroba stuh a galanterie

Mikulášovice - Korekta - lisovna plastů

Mikulášovice - Alatex
Brtníky - Brtnické balírny Wene k.s.

Cestou ze severu jsem se zastavil v Mělníku

bývalý pivovar
...............

bývalá loděnice

přístav, doky a překladiště

cukrovar

elektrárna

Další část dovolené probíhala tradičně v Ostravě

stará zástavba Vítkovic
nová výstavba Vítkovic
Vítkovice s vůní železa
Energetika Vítkovice
vlečka na hutní výsypku
železniční doprava
odběr vody pro hutě z Ostravice
maličká továrnička uprostřed Ocelového města
kolonie a důl Louis - Jeremenko
bývalá chemická továrna firmy Rütgers
konec horkého dne v Ostravě
tramvajová specialita na Hranečníku
Arcelor Mittal - Nová huť
Calumite s.r.o. - zpracování granulované strusky
kolonie Osada míru
výdušná šachta č. 3 dolu Ignát - Šverma
"chemická" kolonie
Moravské chemické závody - Borsod chem
koksovna Šverma
bývalá rafinerie Ostramo

A závěr dovolené patřil zase uranovým dolům, tentokrát v Příbrami

šachta č. 11 A - Bytíz