Návštěva dolu Chrustenice Společností Barbora při příležitosti zahájení sezóny 2000 společnosti CMA

Důl Chrustenice se nachází mezi Prahou a Berounem u obce Loděnice. Nejstarší pozůstatky po těžbě železných rud v této oblasti spadají do období kolem 4. století před naším letopočtem, do doby, kdy bylo území osídleno kmeny Bójů. Z této doby byly nedaleko od Chrustenic nalezeny pozůstatky starých železářských pecí. První písemná zmínka o těžbě zdejších rud pochází z Hájkovy kroniky a je datována do 8. století.

Novodobá historie ložiska se píše od roku 1861, kdy Pražská železářská společnost obdržela povolení na průzkum zdejšího ložiska. Na základě tohoto průzkumu byla propůjčena společnosti 11. 5. 1865 první dvě dolová pole, která se postupně rozšiřovala.

Ložisko bylo otevřeno pomocí dopravní štoly na 8. patře a do hloubky byla otvírka provedena systémem svážných a úpadních chodeb. Hlavní otvírkové dílo - I. vlečná jáma - byla zaražena v roce 1921 a při délce 974,12 m otvírala ložisko do 48. patra, do hloubky 236,5 m. Pokračování této jámy - II. vlečná jáma - bylo zaraženo v roce 1931 a při délce 585 m otvírala ložisko mezi 48. a 72. patrem, do hloubky 374,5 m.

Těžba v dole byla zastavena 30. 6. 1965 a likvidace provozu byla ukončena 30. 6. 1966.

V roce 1995 zde byla společností CMA zahájena výstavba hornického skanzenu na úrovni 8. patra dolu. Zatopené prostory pod úrovní 8. patra využívají ke svému tréninku potápěči a záchranáři.

kdesi na překopu kdesi na překopu
před dolem Tomáš Kačírek s dýchacím přístrojem Dräger kdesi na překopu
ing. Štěpán Křtěnský kdesi na překopu na nárazišti vlečné jámy v prostorách dolu
protivodní hráz Jan Mikeš za hrází