Panský dům "Bachrovna"

Kladno

Původní objekt byl postaven v 50 letech 19. století. V 60. letech jej zakoupila Pražská železářská společnost a upravila na ředitelskou vilu. Roku 1887 byla postavena věž, která vzhledem odpovídala provedení vysokých pecí Vojtěšské huti.

V současné době jsou zde kanceláře a na zahradě část původního strojního zařízení huti - Thomasův konvertor, parní buchar a další drobnosti.

Použité podklady: