Závěrečné poděkování

Děkuji všem, kteří mi pomáhali s tvorbou těchto stránek při shánění textů, fotek, map a dalších archivních materiálů, bez kterých by tento web nikdy nevznikl.

Zvláštní poděkování patří také Pavlu Švarcovi, Vlastovi Grünwaldovi a Blance Vejdovské za pomoc při náhlých problémech s počítačem (a že jich nebylo zrovna málo), neboť spíše než technikou výpočetní vládnu technikou důlní.

Omlouvám se, že jsem neuvedl od koho, případně odkud jsem čerpal použité informace. Dále se omlouvám, že jsem neautorizoval fotografie. Mnoho dokumentů a fotek se mi dostalo do ruky v podobě xerokopií bez patřičných údajů, mnoho poznámek mám poznačeno rukopisně z dřívější doby. Účelem tohoto webu je připomenutí zašlé slávy českého hornictví, které je v současnosti ve značném úpadku a ne komerční zisk. Nechtěl bych, aby za několik let zmizelo vše, co se hornictví týká - fotky, články z novin, mapky a jiné. Proto jsem se rozhodl sestavit stránky a zaplnitje vším, co má vztah k podzemí a industriálu vůbec. Za pochopení děkuje autor - Vladislav Konvička.

Veškeré informace z těchto stránek je možné dále používat pro vlastní potřebu. Je ale zakázáno jakkoli využívat informace z tohoto webu ke komerčním účelům za účelem vlastního obohacení.

Pokud mi chcete sdělit Váš názor či připomínku, pište prosím na e-mailovou adresu SUBTERRA@CENTRUM.CZ nebo na SPOL.BARBORA@ATLAS.CZ , ICQ 219 618 823.


s hornickým

ZDAŘ BŮH

Vladislav KONVIČKA