Veřejná společnost T. & A. Baťa k provozování výroby plátěné a houněné obuvi ve Zlíně

Baťa a.s. - Zlín

Pro rozvoj města je velmi důležitý rok 1894, kdy zde založil svou obuvnickou firmu podnikatel Tomáš Baťa. Během několika let vybudoval prosperující a rychle rostoucí podnik. Díky této skutečnosti se do města přistěhovalo hodně obyvatel, především z chudého Valašska ale i ze Slovácka, Hané a vzdálenějších oblastí Československa.

Po roce 1926 se Zlín stal moderním městským centrem. Tomáš Baťa pozval do Zlína mnoho renomovaných architektů (například Le Corbusiera), a tak se město změnilo aglomeraci plnou funkcionalistické architektury. Rostly kolonie typických „baťovských“ staveb – rodinných domků, ale také výškových domů. Nejproslulejší stavbou z té doby je 77,5 m vysoký mrakodrap „Jednadvacítka“ – tehdejší sídlo ředitelství firmy Baťa, známé například „pojízdnou“ kanceláří ředitele firmy. Tato budova byla vystavěna v letech 1937 a 1938.

1. října 1935 vznikl podle vládního nařízení č. 104/1935 Sb. z. a n., „kterým se v zemích České a Moravskoslezské provádějí změny obvodů některých okresních úřadů“ [2] nový politický okres Zlín a město se tak stalo okresním městem.

Již v roce 1945 byly Baťovy závody znárodněny. Po únorovém puči byl Zlín přejmenován na Gottwaldov a obuvnická firma nesla jméno Svit Gottwaldov, národní podnik. K původnímu názvu je vše vrátilo roku 1990. Výroba obuvi v té době zde ale zanikla.

Dnes je tovární areál volně přístupný veřejnosti jako jakési "centrum" Zlína. Sídlí zde množství firem, úřadů, je zde i muzeum a knihovna. Jediným pozůstatkem původní výroby je část areálu, využívaná firmou Mitas pro výrobu pneuatik pro bagry a traktory.


Fotogalerie ze srpna 2013

objekt "21"
ve "21"
klimatizace
zasedačka
Baťova pracovna - výtah
na střeše "21"
x
výhled do kraje
Baťovy hodiny v muzeu
nádraží Zlín - střed a vlečky v areálu
elektrárna
lanovka mezi halami
schodiště
architektonické detaily
v Baťově továrně
opuštěná část

Zvláštní poděkování patří Hance a Jiřímu za to, že nás provedli a fundovaně povyprávěli o historii a zajímavostech Zlína


Použité podklady: