Lom, nákladní lanová dráha a vápenka Žirany

Vápenka byla dána do provozu roku 1959. S lomem je spojena nákladní lanovkou, která je v provozu do dnešní doby. Samotná vápenka je vybavena zásobníky vápence, čtyřmi šachtovými pecemi, mlýny a hydratizační stanicí. V současné době produkuje vápencovou drť, mletý vápenec, pálené a hašené vápno.


Fotogalerie z léta 2006

třídič a zásobníky nad násypkami lanovky
nakládací stanice lanovky
třídění štěrku
areál závodu Calmit
lanovka u závodu
výsypná stanice lanovky
zásobníky vápence a zavážecí skipy pecí pecemi
šachtové pece - zavážení
šachtové pece - technologie
výpust vypáleného vápna
filtry kouřových zplodin