Stojní pilníkářství Josef Žihla

Cerhovice

Objekt byl součástí jednoho rodinného domu. Pro zanedbání a dezolátní stav objektu (zničená střecha, rozpadající se zdi) bylo přikročeno ke zdokumentování a demontáži zbylého strojního zařízení. Následně byl objekt dílny zbořen.

pohled z venku
původně strojovna parního stroje, později kovárna sekacích břitů
parní stroj byl nahrazen elektromotorem
hala se sekacími stroji
sekací stroje
detail sekacího ústrojí i s nedokončeným pilníkem
zbytek strojních nůžek x kovářská výheň x zbytek kalící pece
x x
všechny stroje byly poháněny plochými řemeny od transmisí
detaily