Cihelna Zeolit s.r.o.

Kladno - huť Koněv

Cihelna byla uvedena do provozu v době výstavby železáren Vojtěšské huti, za účelem výroby žáruvzdorných vyzdívek pecí, licích kanálků a žlabů.

Kruhovou 18tikomorovou pec postavila roku 1897 firma Meindheim. Původně se v ní topilo uhelným mourem, v 70. letech byla přestavěna na koksový plyn. Po ukončení provozu koksovny bylo pálení přepracováno na zemní plyn.

Veškerá vnitropodniková doprava surovin a výrobků je převážně vedena po úzkorozchodných drahách. V provozu je zde jedna lokomotiva DH 120 a množství vozíků různých typů.

V současné době zde probíhá výroba žáruvzdorného příslušenství pro železárenství a slévárenství. Dalšími výrobky jsou šamotové cihly a dlaždice pro venkovní použití.

Poděkování patří vedení firmy i zaměstnancům za fundovaný výklad a provedení podnikem.


Fotogalerie z dubna 2013

lokomotiva DH 120
skládka suroviny
doprava a mísení jednotlivých surovin
mletí v kolových mlýnech
lisovna - zrovna probíhala údržba
doprava výlisků do sušárny a k peci
sušení
na peci
pec
prázdná komora
zavážení komory cihlami k výpalu
zazdění komory před výpalem
výpal
po výpalu
sklad hotových výrobků
za pořádek.... vozíky nezakládejte čubami, ale kočkami

Použité podklady: