Vápenka Železný Brod

Ložisko vápenců u Železného Brodu bylo nalezeno při stavbě železniční trati Pardubice - Liberec roku 1858. Těžbu a zpracování vápence zahájila firma Jan Liebig a spol. která roku 1865 postavila jednoduchou šachtovou pec. K té roku 1867 přistavěla druhou pec. Jako palivo do pecí se používal lignit dovážený z Žitavy. Generální rekonstrukce vápenky proběhla v roce 1920, kdy byla postavena pec na topení generátorovým plynem. Ta byla o sedm let později upravena na topení uhelným mourem. Na začátku 30. let 20. století bya přistavěna další pec, takže vápenka měla čtyři pece. Následně roku 1935 byla vybudována mlýnice vápence.

Provoz vápenky byl ukončen roku 1963. Dnes místo této továrny připomíná jen jméno ulice "Na vápence".

vápenka ve 30. letech

Mailem jsem dostal sken článku o vápence, bohužel bez uvedení zdroje a data vydání

Použité podklady: