Vápenka Závratec

První vápenické firmy na Prachovicku začaly vznikat ke konci 19. století. Roku 1880 postavil J.Musil v Prachovicích dvě šachtové pece. Ve stejné době byly postaveny také dvě šachtovky v Závratci. Rozvoji výroby značně pomohla výstavba nákladní lanovky mezi Prachovicemi a Třemošnicí koncem 80. let 19. století. V té době firma J. Musil postavila v Prachovicích také mlýn na vápenec. Roku 1884 zakoupila vápenné pece v Závratci firma D. Berl se sídlem ve Vídni. Do svého vlastnictví získala i lanovou dráhu a od knížete Kinského si najala vápencové lomy v Prachovicích.

V roce 1939 se pokusily Králodvorské cementárny odkoupit firmu Berl za 2,9 milionu korun s plánem vystavět zde moderní cementárnu. Tento projekt byl ale přerušen druhou světovou válkou.

Roku 1950 byl nařízením ministerstva průmyslu zřízen národní podnik Prachovická cementárna a vápenice se sídlem v Prachovicích. Z tohoto podniku byla vápenka v Závratci vyčleněna roku 1953 a předána místní samosprávě, ale hned v roce 1955 byla zase vzata zpět do národního podniku. Po vybudování nové cementárny a vápenky v Prachovicích byla roku 1960 vápenka Závratec jako neefektivní zastavena.

vápenka ve 30. letech 20. století lom v Prachovicích v téže době
stav na podzim 2009

Použité podklady: