Unipetrol RPA s.r.o. / Česká rafinerská a.s.

Záluží u Litvínova

Chemický závod v Záluží u Litvínova byl založen roku 1939 pod názvem Sudetenländische Treibstoffwerke AG Oberleutensdorf (STW). Jeho úkolem byla výroba syntetického benzinu a dalších produktů z hnědého uhlí. Tyto produkty měly sloužit pro zásobování německé armády. První cisternový vlak se syntetickým benzinem byl odeslán 15. prosince 1942. To však neuniklo spojenecké armádě s na závod byly prováděny časté nálety. Na konci války byla chemička zničena skoro ze tří čtvrtin.

Po válce byl závod přestavěn na zpracování ropy a byla zahájena další vystavba chemických provozů. Postupně také došlo k připojení závodu na ropovody Družba a Ingolstadt a napojení produktovody na další chemické provozy v Čechách.

Roku 1995 byl vyčleněn provoz rafinerie ze které vznikla samostatná akciová společnost Česká rafinerská, která vyrábí pohonné hmoty a mazací oleje. Ostatní provozy byly sloučeny do Firmy Unipetrol RPA s.r.o.

Kuvajt po česku
"starý závod"
"nový závod"
Česká rafinerská a.s.
chemička - to jsou desítky kilometrů potrubí
potrubní mosty
ropné zásobníky
odkaliště a čistící stanice
kterak se potok v technologickou vodu změní
železnice v plném provozu... ...nebo opuštěné
mezi Mostem a Litvínovem okolo chemičky vede i tramvajová trať
překladiště
industriální zákoutí
všude je spousta výstražných tabulek a varování

Použité materiály: