Akciová továrna automobilů J. Walter a spol. v Praze - Jinonicích

Firmu založil Josef Walter coby malou dílnu na výrobu bicyklů na Smíchově a roku 1903 zde zkonstruoval své první motokolo. Po úspěchu s motorovými tříkolkami zakládá roku 1912 společnost s ručením omezeným a staví novou továrnu v Jinonicích - její výrobní budovy a rohový kancelářský dům byly postaveny podílníkem podniku, stavitelem Antonínem Šimkem. Roku 1919 pak vzniká Akciová továrna automobilů Josef Walter a spol. Kromě automobilů, a to včetně těch nejvýkonnějších, vyrábí od roku 1923 také úspěšné letecké motory.

Historicky a umělecky nejhodnotnější částí areálu je funkcionalistická etážová výrobní budova. V suterénu objektu byl umístěn sklad a expedice hotových součástí pro sériovou výrobu. V prvním patře byla umístěna výroba šasi pro osobní i nákladní automobily, v následujícím patře montovna motorů, převodových skříní, náprav a řízení. Ve třetím a čtvrtém patře byly umístěny montovny leteckých motorů. V posledním patře pak sklad hotových, k prodeji připravených automobilů a šasí.

Přístavby ke střední části jinonické tovární budovy, dotvářející dnešní blok, jsou o něco pozdější a již provedeny běžným systémem trámových stropů s průvlaky, ale rovněž ve velkorysém funkcionalistickém stylu. Nejprve to byla v roce 1937 na východní straně administrativní budova, napojená stejně jako první stavba na starší rohový dům. Obsahovala mimo jiné mramorový výstavní sál s exposicí leteckých motorů a jídelnu zaměstnanců.

V letech 1941-43 vznikla kalírna, v roce 1942 zkušebny leteckých motorů a roku 1943 největší přízemní objekt - tzv. "Iran hala". Výrobní program byl zcela přizpůsoben válečným potřebám.

V roce 1945 byla továrna znárodněna a stala se součástí Leteckých závodů n. p. jako závod Jinonice, od roku 1949 pak Motorlet, n. p. Praha - Jinonice.

V současné době (konec roku 2008) probíhá vyklízení areálu a následovat bude likvidace všech objektů kromě torza původní montážní budovy. Uvolněná plocha bude zastavěna novou pražskou čtvrtí Q5 Waltrovka. Součástí nového areálu by měla bát i unikátní budova postavená do tvaru písmene W.


Továrna Walter v první polovině 20. století
A výrobek "Waltrovky" z té doby - hvězdicový letecký motor

Koncem roku 2006 byla továrna ještě v plném provozu

V polovině roku 2007 se už mluvilo o přestěhování a uvolnění parcel

A v listopadu 2008 byla továrna již určena k likvidaci

torzo původní montovny
spojovací most mezi montovnou a výrobními halami
výrobní haly
zkušebny motorů (od Radlické ulice)
a v areálu
některé haly se už samy rozpadají
železniční vlečka s vrátkem pro tahání vozů
a tady stál jeřáb
dosloužily
a staré Waltrovce hodiny odpočítávají poslední minuty
v budoucnu by zde měla vyrůst nová městská čtvrť

ale do poloviny roku 2009 se stále nic nezměnilo, jen přibyly ruiny
zbytek výrobní haly
sklad technických plynů
další ruiny továrních objektů
tudy vedl most do Energetické centrály Walter
kryt Civilní ochrany
pro případ požáru
příroda si bere zpět, co jí patřilo

v lednu 2010 už probíhaly demoliční práce

v říjnu 2010 je již polovina průmyslového areálu srovnána se zemí
industriální detaily

situace továrny v létě 2011

v lednu 2015 se na jedné straně stavělo a druhé ve velkém bouralo
pohled od Radlické ulice
areál od trati
průhled ulicí Na Hutmance
a v ulici Klikatá
v areálu
xxx

Použité podklady: