Všetaty

železniční stanice, lokomotivní depo

Všetaty jsou křižovatkou dvou tratí - České severní a Severozápadní. První byla budována v letech 1862 - 1865 z Kralup přes Neratovice, Všetaty a Mladou Boleslav do Turnova. V době výstavby byly Všetaty a Neratovice bezvýznamnými zemědělskými vesnicemi, takže zde nebyly zřízeny ani stanice. Teprve druhá trať spojující Vídeň s Drážďany a Berlínem vybudovaná v letech 1862 - 1873 přinesla změnu. Stavba všetatského nádraží začala v roce 1872 a v následujícím roce byla dokončena. Každá z tratí měla své nástupiště, přednostu, výpravčí, pokladnu i své zaměstnance a jejich provoz zajišťovaly soukromé společnosti. Silniční závory byly obsluhovány ručně z budky umístěné mezi oběma tratěmi. V místě dnešního lokomotivního depa byla točna lokomotiv a probíhalo zde doplňování uhlím a vodou.

železniční stanice
cestou k depu
depo
točna s rotundou
sklad a tankování nafty
revizní jáma zkoušení vlakových zabezpečovačů
provozní objekty, sklady, kanceláře
studna
vodojem
kotelna
požární nádrž
zákoutí

Použité podklady: