Vápenictví ve Vápenném Podole

První pece u Vápenného Podola se datují do roku 1873, kdy zde šachtovou pec nechal postavit První spolek ku vyrábění vápna ve Vápenném Podole. Další, kruhovou pec vybudoval Josef Klimpl v roce 1874. Roku 1913 zde postavila Česká obchodní společnost novou kruhovou vápenku, která byla s nádražím ve Vápenném Podole spojena normálněrozchodnou vlečkou a s lomy úzkorozchodnou tratí.

Na začátku roku 1950 byly zdejší vápenky začleněny pod n. p. Prachovická cementárna a vápenice. Z provozu byla zdejší vápenka odstavena roku 1965.

Pro rozvoj výroby vápna měla hlavní význam stavba trati Přelouč – Heřmanův Městec – Prachovice s odbočkou Tasovice – Vápenný Podol. Trať budovala Společnost státní dráhy a do provozu ji uvedla roku 1882. Po otevření nového zpracovatelského kombinátu v Prachovicích trať postupně ztratila význam pro nákladní dopravu a i osobní doprava byla nerentabilní. Provoz na traťovém úseku Tasovice - Vápenný Podol byl ukončen jízdou posledního vlaku 14. ledna 1978.

kruhová vápenka ve 30. letech 20. století nádraží kdysi
nádraží dnes tudy vedla trať
váha a za ní pokračování vlečky ke kruhové vápence
zbytek kladky pro posun vozů lanem
co zbylo z kruhové vápenky
šachtová pec

Použité podklady: