Industriálně - železniční fotogalerie nákladních tratí a vleček mezi Prahou Hostivaří a Malešicemi

Nádraží Hostivař

14. prosince 1871 byla zprovozněna dráha císaře Františka Josefa z Vídně přes České Budějovice a Benešov do Prahy, zpočátku jednokolejná. V Hostivaři byla tehdy zastávka na jednokolejné trati (na km 176,3, počítáno z Českých Budějovic). Od roku 1872 zde byla povolena nakládka a vykládka zboží, nádraží však bylo zřízeno až v roce 1882. Staniční budova pochází z roku 1905 a je provedením shodná s nádražní budovou v Uhříněvsi. Dnes má tato trať číslo 221. Do budoucna se uvažuje o možném zvýšení dopravního významu nádraží, například o zastavování rychlíků a zlepšení návaznosti na městskou dopravu. Z tohoto nádraží je vedeno značné množství vleček pro zdejší průmyslovou oblast.

Nádraží Malešice

Trať spojující horní libeňské nádraží se stanicí Vršovice – Nusle byla plánována již od roku 1913, její přípravu ale zastavil příchod první světové války. Nicméně stejná válka a problémy s vedením vojenských transportů středem města posléze zapříčinily i její dostavbu. Nedostatek pracovních sil během války však způsoboval velká zdržení a trať tak byla dokončena až v roce 1919, kdy už ji armáda (na rozdíl od drah) nepotřebovala. Na trati byla vybudována výhybna Malešice, která se později rozrostla na důležitý nákladní uzel, neboť v roce 1936 do ní byla zaústěna odbočná trať na nákladové nádraží Žižkov a v roce 1939 dvoukolejná spojka do Běchovic. Po druhé světové válce fungovaly Malešice až do šedesátých i jako osobní nádraží. Ze stanice vychází řada vleček, z nichž nejvýznamnější jsou vlečky České pošty a teplárny s elektrárnou..

 

Mapa oblasti s vyznačením popisovaných vleček

Hostivařský uzel

Strojírna Ing. O. Podhajský / TOS Hostivař / dnes malé výrobní provozy
vlečka 1 do strojíren
vlečka 2 do strojíren
vlečka Továrny na kabely Prakab prochází bývalým areálem Pražských skláren
bývalá strojírna Káš a Werner
předávací koleje a seřadiště hostivařských vleček
pozůstatek snesené vlečky do průmyslového areálu ve Štěrboholech odbočení vleček do areálu Kovošrotu
Vstup nezaměstnaným zakázán
odbočení vlečky do skladů Čechofraftu
pokračování trati směrem k Barvám-Lakům, Phoenixu a DP Metro
odbočení k továrně Barvy - Laky
nepoužívaný úsek k areálu Phoenix Farmaka výhybna
za výhybnou "končí civilizace" a sjízdnost vlečky
vjezd do areálu DP Metro
dvěmi úvratěmi napojená zkušební trať metra
metro do pekla

Malešický uzel

nádraží Malešice z mostu Černokostelecká
rozbočení tratí za Malešicemi
Nákladové nádraží Žižkov - Libeň - Běchovice
vlečka teplárny a elektrárny Malešice
vlečka České pošty
vlečka k Feroně a Stavoservisu
odbočení k Feroně
nepoužívaný úsek k Letecké opravně motorů
úsek u Stavoservisu

Použité materiály: