Cihelna a vápenka

Vavřetice u Jílového u Prahy

Pec sloužila především k pálení cihel, ale podle potřeby zde bylo vyráběno i vápno z dovezené suroviny. Drobné vápencové čočky se vyskytují v dopravně ještě výhodné vzdálenosti.

Zdejší pec není klasická kruhovka, ale vnitřní prostor tvoří meandr od jedné strany pece ke druhé.

hliniště

Použité podklady: