Třinecké železárny Těšínské komory arcivévody Karla Habsburského

Třinecké železárny a.s.

V letech 1836 až 1839 byla Těšínskou komorou vystavěna na úzeí Třince dřevouhelná vysoká pec. Následně roku 1842 byla uvedena do provozu slévárna a roku 1845 smaltovna.

Roku 1906 byly železárny prodány vídeňské Báňské a hutní společnosti, která hutě modernizovala a elektrifikovala.

V současné době patří hutní areál akciové společnosti Moravia Steel a výroba probíhá na plný výkon.

Třinecké železárny
výklopník vozů se železnou rudou
aglomerace železné rudy
vysokopecní provoz
granulace strusky
ocelárna a přilehlé provozy
koksovna a chemické provozy
energetika
výroba technických plynů
plynojemy na vysokopecní plyn
železniční doprava
roury, trubky, potrubí
domky dělnické kolonie

Použité podklady: