Jan Nolč, pivovar Tmaň

Pivovar ve Tmani fungoval již od 2. poloviny 17. století. Roku 1862 statek a pivovar zakoupila rodina Nolčova. Následně byla provedena přestavba. By la vybudována moderní sladovna a vybavena strojním zařízením firmy Novák a Jahn. Kromě pivovaru zde byla vybudována i vinopalna. Vlivem konkurence pivovaru Suchomasty byla výroba ukončena roku 1883. Následně byly objekty přestavěny na sklady a sýpky, později převzaty zemědělským družstvem.

Dnes je hlavní dominanta, budova hvozdu, opravena, část objektů slouží nadále pro zemědělskou výrobu a část je značně devastována.

Použité podklady: