Teplárna a elektrárna Praha - Malešice

Teplárna a elektárna Malešice tvoří výraznou dominantu při východním okraji Prahy. Její tři komíny, uprostřed vysoký a po stranách nižší zná snad každý, kdo tu bydlí. No a kromě jiného tuhle stavbu vidím každý den, jelikož stojí na konci ulice, kde bydlím také já :-).

Teplárna a elektrárna Malešice (TMA) je tvořena postupně dostavěnými třemi jednotkami:

Výstavba první části (TMA I) byla zahájena 1. 4. 1961. a do plného provozu uvedena 14. 11. 1964. Původně byla vybavena čtyřmi parními kotli na hnědé uhlí s přesuvnými rošty Seyboth a výkonu 35 t/h páry o tlaku 40 at a teplotě 435°C. Ke kotlům patří 85 m vysoký cihlový komín. V elektrárenské části jsou osazena dvě turbosoustrojí po 6 MW, v teplárenské jsou výměníkové stanice pro ohřev 1060 t/h oběhové vody horkovodu. V roce 1988 byla zahájena přestavba kotelny TMA I na plynový provoz - dva kotle byly upraveny a dva zbourány.

Výstavba druhé části (TMA II) byla zahájena na jaře roku 1966. Vybavena je čtyřmi vysokotlakými kotli na hnědé uhlí s práškovými granulačními topeništi a stabilizačními mazutovými hořáky. Výkon kotlů je 160 t/h páry o tlaku 140 at a teplotě 540 °C. Elektrárenská část je vybavena dvěma protitlakými turbosoustrojími o výkomu po 55 MW. Teplárenská část je osazena výměníky pro ohřev 6270 t/h oběhové vody horkovodu. K tomuto úseku patří železobetonový, 95 m vysoký komín.

Poslední část (TMA III) byla zahájena v roce 1985. Obnášelo to dostavbu dvou horkovodních kotlů na mazut nebo zemní plyn k bloku TMA II a výstavbu dalšího železobetonového komínu o výšce 160 m. Tato část slouží jen k posílení ostatních dvou bloků a není osazena elektrárenskou částí. Teplárenská část má výkon 930 - 1850 t/h oběhové vody horkovodu, ohřáté z 80 na 150 °C při tlaku 3,82 MPa.

takhle to vidím denně já - na konci Počernické ulice
ve směru od Černokostelecké ulice a od starých Malešic
pohled od Malešické ulice, viadukt trati z Malešic na Nákladové nádraží Žižkov
TMA po ránu a v podvečer
TMA za tmy
vlečnou je TMA napojena na Nádraží Malešice
areál TMA
všude kolem se vine potrubí
zátiší

Použité podklady: