Čedičový lom na vrchu Tlustec na Českolipsku

Jedná se o několikaetéžový lom na vrcholu kopce. Těžba byla zahájena v 80. letech 20. století a zastavena po protestech (oprávněných i neoprávněných) na začátku roku 2004. Dobývání bylo prováděno pomocí komorových odstřelů. Kamenivo bylo jedno z nejlepších pro stavbu železničních tratí.

V současné době se projednávají možnosti obnovení těžby a hledají se šetrnější dobývací metody a objemy těženého materiálu. Původní strojní zařízení bylo po zastavení těžby částečně rozkradeno a odvezeno do šrotu, částečně bylo demontováno a připraveno k dalšímu využití. Některé fragmenty zůstaly ještě v lomu.

lom
provozní budova - dílny, sklady, kantina
úpravna v lomu
násypka s podavačem do drtiče
primární čelisťový drtič
tady byl sítový třídič a tady sekundární kuželový drtič
dispečerské pracoviště
elektrorozvody
prostor mezizásobníku a sýpů na hlavní pásový dopravník
trasa bývalého pásového dopravníku k úpravně u nádraží Brniště
pozůstatky drtírny, třídírny a expedičních zásobníků u nádraží
nakládka drceného kameniva na železnici

nafotil v červenci 2008 Vladislav Konvička