Weberei Brüder Kubinzky

TIBA Beroun

Počátky textilní výroby v Berouně spadají do let 1835 až 1840, kdy Aron Dormitzer postavil vedle Červeného mlýna na vodním náhonu z Litavky koželužnu a později přádelnu bavlny. Postupně se ale podnik zadlužil a směnky odkoupili bratři Moritz a Friedrich Kubinzky.

Výroba v té době probíhala v tříposchoďové budově s přidruženou kotelnou a strojovnou parního stroje a prostorem pro původní vodní kolo na náhonu. V provozu zde byly v počátcích spřádací stroje s 6500 vřeteny. Roku 1842 zde byla uvedena do provozu malá tkalcovna. Díky tomu budova dostala označení "stará tkalcovna".

Roku 1862 byla pro rozšiřující se provoz postavena nová třípatrová budova, kam se přestěhovalo a rozšířilo přádelenské zařízení z budovy "staré tkalcovny". Součástí byla i elektrárna se dvěma výraznými komíny. Díky vzrůstající prosperitě závodu byla hned roku 1865 postavena budova "vysoké přádelny" a předchozí budova sloužila jako "nová tkalcovna".

Vysoká přádelna byla původně čtyřpodlažní, až roku 1897 bylo postaveno páté patro a s ním i dopravní výtahy a věž s vodojemem automatického hasícího systému. V provozu zde bylo 27 000 spřádacích vřeten.

Díky nárůstu výroby po odeznění krize byl roku 1880 postaven první sál "nízké přádelny" zvané podle provedení stropu též shedová přádelna. Druhý sál byl přistavěn roku 1884. Istalovány zde byly spřádací stroje o 23 000 vřetenech. Součástí "nízké přádelny" byla také kotelna, elektrárna s parní turbínou a strojovna parních strojů.

V 90. letech 19. století byla postavena budova dílen se zámečnickými, truhlářskými a řemenářskými provozy a kancelářemi.

Rozmach výroby se projevil potřebou dalších hal. Roku 1910 byl postaven první sál "nízké tkalovny", který byl roku 1924 doplněn druhým sálem. Bylo zde instalováno 1296 stavů s roční výrobou jeden milion metrů tkanin.

Období druhé světoé války nejprve přineslo firmě zisky, ale následně došlo k utlumení výroby a sály "nízké tkalovny" byly využity firmou Siemens - Schuckert pro elektrotechnickou výrobu.

Konec války přinesl pro textilku značné škody. Při spojeneckém náletu 17. dubna 1945 byla úplně zničena "nová tkalcovna" a značně poškozena "nízká tkalcovna". Nová tkalcovna už nebyla obnovena a na její místo zůstalo prázdné.

Po válce byla textilní továrna znárodněna a začleněna do národního podniku COTONA, sdružení bavlnářských závodů Praha. Výroba v té době dosáhla 7,5 milionů metrů tkanin ročně. Roku 1958 v rámci reformy hospodářství byl berounský podnik převeden jako závod 02 národního podniku TIBA Dvůr Králové nad Labem. Výroba se přeorientovala od bavlněného zboží k zpracování umělé stříže.

Roku 1993 byl podnik privatizován. Nastal ale všeobecný úpadek a roku 2002 bylo rozhodnuto o zastavení výroby. Areál sloužil jen pro skladovací účely do roku 2007, kdy došlo k vyhlášení konkurtu na majitele.

Definitivní konec přišel s rokem 2011, kdy byl vydán demoliční výměr. Odborná firma zbourala "vysokou přádelnu" a mnoho dalšího bylo zničeno díky "organické hmotě" (nemůžu o tom napsat lidé), kteří vyrabovali všechno kovové a co se nedalo ukrást, to alespoň rozbili a navozili sem spoustu dalšího odpadu. Před likvidací se zatím uchránily haly "nízké tkalcovny", které slouží jako sklady.


Ještě na závěr jedna drobná příhoda. Během focení v únoru 2014 jsem byl odchycen ostrou nekopromisní ochrankou s tím že jsem na soukromém pozemku a co tam dělám. S foťáke ruce jsem mu řekl že fotím to, co zbylo z továrny. Jeho slova byla, že se mám okamžitě legitimovat a půjdu s ním na policii. Optal jsem se toho Ramba Frištenského, proč radši nezavolá policii na skupinku "organického odpadu", která o kousek dál trhala zbytky kovové konstrukce skladu. Oznámil mi, že kontroluje mě a ne je a on ví nejlépe, koho vykázat. V okamžiku kdy jsem na něj namířil foťák, tak řekl asi deset sprostých slov a bez rozloučení ujel. Holt od fotografa pěstí nedostane, tak si na něj může vyskakovat, skupinka kovožroutů by mu asi sežrala i zásahové vozidlo :-)


Projekt nové výstavby na místě textilky


Popis příslušenství nízké přádelny


Fotografie z dávných časů

textilka roku 1900 a po náletu 17. 4. 1945

Fotografie z května 2009

vysoká přádelna ještě stojí vrátnicí se projít nedalo

Fotografie z listopadu 2011

hlavní vrátnice, už bez závory a hlídače
bývalá prodejna a druhá vrátnice
nízká tkalcovna
stará tkalcovna
vysoká přádelna už neexistuje
komín byl o třetinu snížený a vyvložkovaný pro plynové topení
nízká přádelna s přístavbami
příslušenství nízké přádelny
kotelna a její velín
prostor staré elektrárny, později mísírny
sklady
vodní hasící přístroj nepoužíej v objektu rozvodny

Fotografie z února 2012

vrátnice
příslušenství nízké přádelny
trafostanice
vstup do elektrárny a kotelny
kompresorovna
kotelna a její zničený velín
elektrárna
bývalá strojovna parních strojů, nyní úpravna vody
vodárna
vchod do staré elektrárny, později mísírny a nízké přádelny
nízká přádelna s přístavbami
stará tkalcovna
strojovna staré tkalcovny
dílny
nízká tkalcovna
zde stála vysoká přádelna

Fotografie z února 2014

vrátnice
sklady
ruiny nízké přádelny
příslušenství nízké přádelny
trafostanice
vchod kompresorovna sklad chemie kotelna elektrárna
dílny
stará tkalcovna
vodojem požární vody
nízká tkalcovna
smutný zánik

Pohled z dálky


Panoramatické záběry

příslušenství nízké přádelny
nízká tkalcovna

Použité podklady: