J. A. Kluge - přádelna lnu

Texlen Trutnov

Novou přádelnu nechali postavit v letech 1862 až 1865 Franz Kluge s Josefem Etrichem pro rozšíření objemu výroby, kterému už nedostačovala dosavadní továrna v Trutnově, Starém městě. Řízení provozu přádelny připadlo Janu Adamovi Klugemu. Zaměstnáno zde bylo skoro 500 lidí.

V letech 1876 až 1877 byla přádelna rozšířena o provoz "bělidlo" postavené asi kilometr od hlavního závodu. Spojení těchto provozů mezi sebou bylo později vyřešeno nákladní lanovkou.

Pohon přádelny zajišťovaly dvě vodní Jonvalovy turbíny, každá o 80 HP a dva parní stroje po 50 HP. Roku 1912 byla přádelna připojena na elektrorozvodnou síť elektrárny Poříčí. Byla také modernizována podniková elektrárna osazením Francisovy turbíny o 200 HP.

Pro zaměstnance byla na začátku 20. století postavena řada domů a také dětská školka. Roku 1922 si přímo v areálu nechal postavit vilu Franz Kluge ml.

Po znárodnění se přádelna a přidružené provozy staly základem podniku Texlen Trutnov, zařazené jako závod 01 a bělidlo jako závod 10.

V současné době (2014) probíhá demolice hlavního závodu a bělidlo slouží drobné výrobě a jako sklady.


Fotogalerie z podzimu 2013

přádelna z dálky
na vrátnici si už šichtu neodpíchnete
výrobní závod 01
výrobní závod 10 - bělidlo
elektrárna
pozůstatek lanovky
vila F. Klugeho ml.

Použité podklady: