Žulové lomy Teletín

V lokalitě Teletín na Bebešovsku byly v provozu dva lomy. První lom byl otevřen roku 1934. V letech 1939 - 42 bylo kamenivo využíváno pro stavbu Štěchovické přehrady. Pak byla těžba zastavena Velký tříetážový lom byl otevřen roku 1949 jako hlavní surovinová základna pro stavbu Slapské přehrady. S přehradou byl spojen lanovou dráhou. Po dostavbě přehrady byla těžba zastavena a původní malý lom byl prohlášen za chráněné území.

V současné době se uvažuje o obnovení těžby ve velkém lomu.

starý lom
nový lom
pozůstatky objektů

Použité podklady: