Český průmysl pro výrobu a zužitkování kyseliny uhličité - Technoplyn

Praha - Hlubočepy

Akciová společnost Český průmysl pro výrobu a zužitkování kyseliny uhličité v Praze byla ustavena z iniciativy výrobců sodových vod v roce 1898 a již v květnu 1899 byla zahájena výroba oxidu uhličitého v Hlubočepích u Prahy. V blízkosti výrobny se těžil vápenec, jehož pálením se z plynů beztlakovou absorpční metodou získával surový oxid uhličitý.

Kapacita brzy nestačila krýt spotřebu, a proto se od roku 1923 oxid uhličitý získával spalováním koksu v generátorech, čištěním, chlazením a absorpcí v roztoku potaše. Chemická část výrobny byla přechodně zaměřena také na výrobu olověné běloby. Roku 1910 byl výrobní program rozšířen o výrobu kyslíku dodáním kyslíkového dělícího aparátu rakouskou firmou Krückl und Co. Wien a hodnota dodávky kompletního zařízení kyslíkárny byla uhrazena kapirálovou účastí 20% akcií Českého průmyslu pro výrobu kyseliny uhličité a kyslíku a. s. Praha.

Hlubočepský závod byl po znárodnění v roce 1948 začleněn do podniku Technoplyn Praha.

V současné době je areál opuštěný, značně zchátralý a poškozený požárem.

článek z Hornických a hutnických listů 10. ledna 1910
stav továrny v té době

Stav továrny v létě 2009

továrna v pohledu od nádraží Hlubočepy
vlečkový vjezd do areálu
výrobní haly
ke každé továrně patří tovární komín
velín a rozvodna
vodní hospodářství
zbytek skladu
dílny
správní budova 1 po požáru
kanceláře a šatny
správní budova 2
drobnosti v areálu

Stav na jaře roku 2013

x
vox populi
část objektů byla na jaře už zbourána

V říjnu 2013 po slavné továrně zbyla jen hromada recyklátu a vzpomínkové fotografie :-(


Použité podklady: