Pivovar právovárečného měšťanstva v Táboře

První zpráva o vaření piva v Táboře je z roku 1437. Od roku 1612 je pivovar umístěn v areálu hradu Kotnov, který ztratil svou obrannou funkci.

Výrazná změna v místním pivovarnictví nastala roku 1844, kdy obec postoupila pivovar sdružení právovárečného měšťanstva. Členů společnosti bylo úctyhodných 273. Roku 1863 byla zahájena velká přestavba pivovaru. Začalo se s budováním nových pivovarských sklepů a lednice místní stavební firmou Šimanovský. Do rekonstruované varny byla pořízena nová mladinová pánev, vyrobená též v Táboře, firmou Pospěch. Sladovnu projektoval mladý začínající technik pivovarských zařízení J. V. Novák, zakladatel pozdější firmy Novák a Jahn.

Roku 1882 proběhla v pivovaru kopletní změna technologie z ručního na parostrojní provoz. Zařízení dodala smíchovská firma Ringhoffer. Další změny nastaly po roce 1907, kdy byla postavena nová varna, vybavená zařízením firmy Novák a Jahn. Byly též vybudovány nové sklepy, lednice a spilka. Stavební práce prováděla místní firma Františka Ješe. Provoz byl spuštěn 1. 5. 1909.

Další velký zásah do provozu pivvoaru byl únor 1948, kdy po znárodnění došlo k začlenění pod Jihočeské pivovary. Výroba ale stále stoupala. Propad nastal až roku 1953, po začlenění do národního podniku Třeboňské pivovary. Podnik byl ale po dvou letech opět začleněn pod Jihočeské pivovary n.p. Roku 1978 byl zastaven provoz sladovny a do ukončení výroby byl brán slad s Obchodních sladoven Tábor, ležících u nádraží. Vaření piva bylo definitivně ukončeno k 1. lednu 1981. Následně zde byla vybudována stáčírna piv Jihočeských pivovarů, k.p. Zbytek areálu byl využíván pro skladové účely. Definitivně odtud pivo zmizelo v 90. letech 20. století.

Areál ve značném stupni rozkladu zakoupila roku 2001 firma Dvořák, která citlivě přebudovala pivovar na kulturní centrum - v původních objektech byl vybudován hotel, restaurace, výstavní síň, z pozůstatku hradu Kotnova vzniklo muzeum a z věže je krásný rozhled po celém okolí Tábora.

Použité podklady: