Český plzeňský pivovar akciové společnosti v Plzni

Světovar

Pivovar Světovar měl i přes to, že byl vybaven nejmodernější technologií, krátkou dobu vaření piva. Provoz pivovaru byl zahájen v lednu 1913, ale již v říjnu roku 1932 byla dohodnuta fůze s pivovarem Gembrinus, který zdejší provoz ke konci roku 1933 zastavil.

Po roce 1945 byly objekty zabrány armádou a z kotelny byla výtopna. V současné době se řeší konverze památkově chráněných objektů.

Ale více se dozvíte z oslavného článku v časopise Světozor z roku 1914:


původní vzhled pivovaru
stav v roce 2010

Použité podklady: