Spolek pro chemickou a hutní výrobu

Spolana Neratovice

U zrodu chemického kombinátu stály tři firmy. První firmu založil roku 1898 V.B. Goldberg a vyráběl stearin, mýdlo a svíčky. Druhý podnik založil roku 1899 B. Kasper, který zahájil výrobu karbidu vápenatého. Poslední firmou, stojící u zrodu Spolany byl roku 1906 založený podnik pro zpracování čpavkové vody G. Šebora.

Po roce 1917 byla chemická výroba ukončena a podnik se orientoval na potravinářství - výroba hořčic, marmelády, kávových náhražek, čokolády a později polévkových koření a rybích konzerv Rakouskou velkonákupní společností pro spotřební družstva.

K chemické výrobě se podnik vrátil roku 1939, když byl odkoupený Spolke pro chemickou a hutní výrobu z Ústí nad Labem. Ten zavedl výrobu umělých vláken a provoz elektrolýzy, kde se vyráběl hydroxid sodný, chlor a vodík rozkladem solanky. Po roce 1950 se podnik stal samostatným, bez závislosti na Spolchemii. Byla zahájena výroba kyseliny chlorovodíkové, celofánu, kostního klihu a dalších produktů. Od roku 1975 probíhá výroba PVC granulátu.

Roku 1992 došlo k transformaci na akciovou společnost. Dnes hlavní výrobní program tvoří polyvinylchlorid Netalit, Kaprolaktam, hydroxid sodný, kyselina sýrová a hnojivo Spolsan.

stav za dávných časů
pohled z města
pohled od řeky
současnost
vodárna
odkaliště
zdravotní středisko - marodit bych nechtěl
zátiší
a nezapoeňte, že

Použité podklady: