Pražská akciová strojírna, dříve Ruston

Strojírna byla založena roku 1832 bratry Thomasovými na místě bývalé přádelny. Původní výrobní program tvořily kotle a parní stroje, později byla výroba rozšířena o parníky (navrhované majitelem strojíren Josephem Johnem Rustonem), mostní a střešní konstrukce.

Roku 1912 zakoupily objekty Rustonky Elektrické podniky královského hlavního města Prahy a byla zde zřízeny ústřední dílny pro opravy tramvají a později i kolejového materiálu. Roku 1974 byly opravy tramvají převedeny do nových Ústředních dílen Hostivař. V areálu strojíren dále sídlila výroba a opravy kolejového materiálu. V polovině roku 1981 byla v rámci rekonstrukce Sokolovské ulice snesena kolejová spojka mezi strojírnami a tramvajovou tratí. Napojení na železniční vlečku bylo zrušeno s likvidací trati mezi Prahou Vysočany a Prahou Těšnovem 3. června 1984. Strojírny dále patřily Dopravnímu podniku do roku 1994, kdy došlo k osamostatnění výroby kolejového materiálu firmou Pražská strojírna.

Veškerá výroba ve strojírnách byla ukončena v průběhu roku 2006 a byl vypracován demoliční výměr na likvidaci většiny objektů. Roku 2007 byla zahájena demolice v souvislosti s výstavbou nového úseku silnice Pobřežní a luxusní obytnou a a komerční zónou. Tak byla zničena jedna z nejstaršch památek na strojírenskou výrobu v Praze. Za několik let již nikdo nevzpomene, že se zde stavěly parníky a opravovaly tramvaje, jen stará kotelna, která by měla být zachována, bude němým svědkem slavné minulosti.


Rustonka ve 20. letech 20. století

A v době, kdy sloužila jako tramvajová vozovna

Strojírna v době, kdy ještě pracovala - srpen 2006

Poslední týdny a dny provozu - červen 2007

areál strojíren v pohledu od bývalé trati Vysočany - Těšnov
pozůstatky tramvajových a železničních kolejí
industriální pozůstatky

Opuštěné objekty za halou mostárny

stav v červnu 2007
a v lednu 2008

Opuštěné polorozpadlé haly v prosinci 2007

pohled od křižovatky Sokolovská - Švábky
strojírny na Sokolovské ulici
ruiny a stromy, nic víc, nic míň
nyní vstoupíme do strojíren
jádrem areálu je kotelna
zbytky příslušenství kotelny
administrativní budova 1 s kantinou
administrativní budova 2
rozvodna
"po náletech"
výrobní haly a co z nich zbylo
protiletecký kryt
drobnosti

Likvidace pokračuje - leden 2008

A z celé slavné strojírny zůstala holá pláň a vyrabovaná kotelna, kde se usadili bezdomovci

Fotografické postřehy z jara 2011

působivý západ slunka
Rustonka napospas....

Dílo skázy bylo dokončeno v březnu 2014

krátce po demolici kotelny a komína...
....zbyla jen holá pláň a místo pro developerské hrůzy

Použité materiály: