Rudolfova štola v Praze

Rudolfova štola byla vyražena za účelem přivedení vody do Královské obory. Ražba byla zahájena na příkaz císaře Rudolfa II. v roce 1583, vedením prací byl pověřen vrchní hormistr království Českého Lazar Ecker ze Srefnkelzu a důlní měřič Jiří Oeder z Ústí. Samotnou ražbu prováděli horníci z Kutné Hory. Původní plán předpokládal vyhloubení 5 šachet a ražbu protičelbou, z důvodu vysokého přítoku spodních vod byla ale šachta č. 3 zastavena a zasypána. Ražba byla ukončena v roce 1593. Zakreslení mapy provedl dvorní koncipista Isaac Phendler v roce 1593.

Původně byla štola opatřena výdřevou, později vyzdívána, poslední rekonstrukce byla provedena v letech 1989 - 1991 n.p. Geoindustria.

Štola začíná na levém břehu Vltavy u Štefánikova mostu v domku "Havírně" a vede v přímém směru do Stromovky, kde končí u Šlechtovy restaurace v domku, kde byla umístěna čerpadla. Délka štoly je 1102 m, průměrná šířka 0,7 - 1,2 m, výška 2 - 3 m. Jsou do ní zaústěny čtyři šachty, jedna nebyla dohloubena. Plně průchozí jsou dnes pouze dvě šachty - druhá a pátá.

První šachta leží na křižovatce ulic Čechova a Nad královskou oborou. Je zaslepena v hloubce 13,5 m a k povrchu zasypána. Spodní část je vyražena v profilu 1,05 - 1,25 x 3,25 - 4,25 m. Jsou zde značné přítoky spodních vod.

Druhá šachta leží uprostřed Čechovy ulice, nedaleko křižovatky se Sládkovou ulicí. Je hluboká 43 m, vyústění na povrch je kryto litinovým poklopem v ose vozovky. V hloubce 2 m jsou vyraženy odbočky k chodníkům. Průřez šachty v nevyzděném úseku je 1,1 - 2 x 2,7 - 4 m. Do hloubky 15,5 m je vyzděna.

Třetí šachta byla zasypána již při ražbě, kdy dosáhla hloubky 15 m, pro značné přítoky vod.

Čtvrtá šachta leží pod Letenským tunelem, kde je zaslepena.

Pátá šachta leží u křižovatky ulic Kostelní a Nad štolou, v místě vchodu k tenisovým kurtům. Je hluboká přibližně 42 m a na povrchu je betonová nástavba.

mapa dvorního koncipisty Isaaca Phendlera z roku 1593
"Věrné vyobrazení průkopu Jeho Veličenstva císaře z řeky Vltavy až do starého parku v celé své rozsáhlosti"
ústí ve Stromovce       ústí u Vltavy
šachta 1 šachta 2 šachta 3 šachta 4 šachta 5

 

portál ve Stromovce vodárenský domek ve Stromovce
vyústění šachty č. 5
portál u Vltavy Havírna na nábřeží