Železárny města Rokycan

Rokycany

Založení nového provozu železáren bylo podmíněno nedostatečnou výrobní kapacitou železáren v Klabavě. Nová slévárna u rokycanského nádraží byla uvedena do provozu roku 1898. Jádrem provozu byly dvě kupolové pece, modelárna a kovárna. Později byla postavena čistírna odlitků a nové skladiště. Na uvolněném pozemku po bývalé koksovně v areálu Bedřichovy huti za železniční tratí byla v letech 1909 - 1910 postavena válcovna pro výrobu hladkých a profilovaných tyčí.

Po zastavení výroby v Klabavě roku 1925 byla provedena celková rekonstrukce tohoto podniku.

Provoz válcovny byl zastaven roku 1942 a později zde byly zřízeny sklady. Hlavní závod slévárny byl roku 1948 začleněn do národního podniku Škoda Plzeň. Roku 1995 zde byla výroba ukončena. Část areálu byla zbourána a na volné ploše byly postaveny supermarkety a parkoviště. Hlavní budova slévárny byla upravena pro výrobu a skladování hutního materiálu.

Použité podklady: