Společnost pro zpracování koksu G. Ringel a spol

Friedrich Schoeller a spol. Bedřichova huť

Akciová společnost Zbirožské železárny Maxe Hopfengärtnera

Rokycany

Koksovna pro zpracování černého uhlí z nedaleké mirošovské pánve byla postavena v letech 1869 - 1870. Koks odebíraly Strousbergovy železárny ve Strašicích a Kařezu, část se expedovala do Fürstenberské Karlo-Emilovy huti v Králově Dvoře. Od roku 1882 koks odebíral vysokopecní provoz sousední Krušnohorské železářské a ocelářské společnosti v Chomutově, která měla svou pobočku v Rokycanech. V letech 1884 - 1903 koksovnu provozovalo Mirošovské těžířstvo. Po ukončení provozu koksovny roku 1903 zde byly postaveny válcovny Železáren města Rokycan. Ty byly v provozu do roku 1942, kdy areál odkoupily Škodovy závody z Plzně a haly upravily pro skladování. Pro skladování a drobnou výrobu jsou objekty využívány do současnosti.

Vysoká pec pro rokycanskou pobočku Krušnohorské železářské a ocelářské společnosti v Chomutově byla postavena v letech 1871 - 1872 v těsné blízkosti koksovny, na druhé straně železniční trati z Rokycan do Mirošova. Díky krachu vídeňské burzy byl ale provoz pece zahájen roku 1883 v nájmu Karlo-Emilovy huti v Králově Dvoře. V následujícím roce vysokopecní provoz převzala vídeňská společnost Friedrich Schoeller a spol. Provoz vysoké pece byl z konkurenčních důvodů zastaven roku 1902.

Zrušený provoz vysoké pece odkoupil roku 1902 Max Hopfengärtner, který zde vybudoval válcovnu, později i slévárnu a strojírnu. Provoz byl zastaven za krize v roce 1930. Část objektů odkoupila pražská akciová společnost Ferra pro skladování, část Západočeské konsumní družstvo, které v bývalé strojírně vybudovalo pekárnu. Ta byla v provozu do 90. let 20. století. Dominantou areálu je dnes železobetonová budova skladiště. Areál slouží skladování a výrobě.

Pro zaměstnance Akciové společnosti Zbirožské železárny Maxe Hopfengärtnera byly v letech 1904 - 1912 vystavěny byty v koloniích a pro úředníky několik luxusních vil.

mapa areálu z roku 1898

Fotogalerie z června 2014

bývalá koksovna, později válcovna
prostor vysoké pece, později válcovny, sklady
bývalé strojírny, později pekárna
dělnické byty
vilová osada

Použité podklady: