Vápencové lomy v Praze - Řeporyjích

Jedná se o systém vápencových lomů na levé straně trati z Prahy - Smíchova do Rudné, ležící mezi vápenkou a lomy firmy Biskup - Kvis - Kotrba a železniční stanicí Praha - Řeporyje. Lomy byly na trať napojeny úzkorozchodnou tratí, která byla mezi lomy vedena ve štole.

Bližší informace o lokalitě se mi ještě nepodařilo dát dohromady, budou doplněny.

Fotogalerie - 26. 12. 2005

mašinkárna
provozní objekty, můstek a mašinkárna mašinkárna zezadu "MS Windows"
můstek přes úzkorozchodnou trať zářez trati k tunelu
můstek přes trať tudy vedla trať
tunel do prvního lomu
portál ve směru od překladiště na státní dráhu "Zdař Bůh 1930" v tunelu, nahoře světlíky u výjezdu do prvního lomu
pohled na portál směrem z lomu
pozůstatky svážnice zavezený lom
pozůstatek výtažného zařízení lom
štola do druhého lomu
pohled od tunelu ke štole portál štoly do druhého tunelu, na druhé straně je polozavalený pohled ze štoly k příjezdovému tunelu ve štole do druhého tunelu
druhý lom zbytky "železa"
lom torzo kolejnice vzduchové potrubí
zavalená štola do třetího lomu
portál štoly do třetího lomu, štola je neprůchodná