Prokopský lom

První pokusy s výrobou vápna v Hlubočepích se pojí se jmény Ferdinanda Bárty a Karla Tichého.

F. Bárta zahájil výrobu vápna v milířích kolem roku 1860, později vystavěl několik šachtových pecí podle projektu prof. Patzolda. Po krachu na vídeňské burze se ale Bárta ocitl bez kapitálu – ten přinesl do podnikání Karel Tichý. Roku 1875 odkoupila firma Bárta – Tichý pozemky u hlubočepského nádraží od velkostatkáře Říhy za 1425 zlatých a v těsné blízkosti lomu vybudovali moderní vápenku s kruhovou pecí. Jak se lom rozrůstal, bylo vybudováno v roce 1904 přemostění buštěhradské dráhy úzkorozchodnou tratí na výsypky.

Těžba v lomu pohltila i poutní Prokopský kostelík, který stál na ostrohu nad vápenkou.

Za války budovali nacisté v lomu podzemní továrnu s krycím názvem Kali. Po válce převzala podzemní prostory i s 3. lomovou etáží čs. armáda, těžba probíhala pouze na nejvyšší 1. etáži. Aby nebyl narušován vojenský prostor, byla na úrovni 1. patra vyražena dvoukolejná štola spojující lom se svážnou drahou.

Těžba v lomu byla ukončena v roce 1966, drážka zlikvidována o rok později, vápenka pak v roce 1968.

V současné době je lom zabrán pro vojenské účely, dopravní štola je volně přístupná, na místě pecí je dětské hřiště. Několik původních objektů bylo přestavěno pro nové využití.

mapka lomu

Vápenka Bárta a Tichý na Zlíchově

Fotogalerie z doby provozu

Pozdrav ze Svato - prokopského údolí
Lomové etáže
Pohled z výšky
Přemostění trati Praha Smíchov - Beroun
Práce v lomu

Těžbou zlikvidovaný Prokopský kostelík

Stav v současnosti

vjezd do lomu bývalý můstek přes trať těleso trati u tunelu
tunel směrem k lomu tunel směrem k pecím

Provozní objekty


Podklady a použité materiály