Vodní elektrárna ESSO

Poděbrady

Stavba labského vodního díla Poděbrady započala roku 1914, ale díky válečným událostem byla elektrárna dokončena až roce 1923. Čtyři Francisovy turbíny dodala pardubická továrna J. Prokop a synové, strojní část Českomoravská - Kolben - Daněk a elektrovýzbroj F. Křižík.Instalovaný výkon je 1 MW.

Elektrárna je v provozu s původním zařízením dosud, jen u jednoho soustrojí v současné době probíhá oprava zlomené hřídele.

Použité podklady: