Michelská plynárna

Praha - Michle

Na území Prahy stávalo původně několik malých plynáren, které zásobovaly pouze přilehlé oblasti. 21. 1. 1925 byla podepsána smlouva na stavbu jediné centrální plynárny v Michli. Stavba probíhala na třetiny. V první etapě měla plynárna dodávat 30 mil. m3 plynu ročně, po dalších dvou rozšířeních měla dosáhnout výkonu 100 mil. m3 plynu ročně. Strojní zařízení bylo převážně dodáno francouzskou firmou Compagnie des Compteurs a anglickou Wests Gas Improvement Ltd. Z českých firem se na dodávkách strojů podílely Novák a Jahn společně s Vítkovickým horním a hutním těžířstvem. Funkcionalistickou podobu dal plynárně architekt Josef Kalous. Pece v první etapě byly Glower - Westovy se svislými retortami a topením generátorovým plynem. Slavnostní spuštění provozu bylo 31. 12. 1926.

Druhá etapa výstavby plynárny byla započata roku 1929. V rámci zvýšení výrobní kapacity byly postaveny další pece, tentokrát v provedení se šikmými retortami. Tím se navýšila výroba na 60 mil. m3 plynu ročně.

Poslední plánované rozšíření proběhlo roku 1943, kdy byly postaveny nové pece se svislými komorami systému Didier. Tak bylo dosaženo původně plánované výroby 100 mil. m3 roční produkce.

V letech 1954 až 1957 byl vybudován nový výrobní blok. Vybaven byl generátory na výrobu plynu z hnědého uhlí. Tato jednotka se ale provozně neosvědčila a byla v letech 1958 až 1959 přestavěna ke štěpení zemního plynu.Tento provoz byl v následujících letech rozšířen.

Ukončení výroby svítiplynu v Michli přímo navazovalo na dostavbu nové moderní plynárny v Horních Měcholupech. Michelská plynárna ukončila výrobu roku 1975.

Ve velice citlivě zrekonstruovaném areálu dnes sídlí Pražská plynárenská a.s. Je zde i plynárenské muzeum se spoustou unikátních exponátů, které stojí za to navštívit.


plynárna v 50. letech 20. století
plynárna ve 20. letech 21 století

Jednotlivé díly fotogalerie odpovídají pořadníku v mapě

1 - 3 - prostor pecí a příslušenstí, skládka uhlí a koksu

Glower - Westovy pece pece se šikmými retortami
na místě pecí a příslušenství stojí teplárna

4 - chladiče a vodojem

dnes je po těchto stavbách prázdné místo

5 - extrakce, čištění plynu od dehtu, naftalénu a čpavku, exhaustory

v době provozu
současný stav

6 - čištění plynu od sirovodíku

v době provozu
současný stav - suché filtry byly původně v místě trávníku

7 - čpakárna, 8 - dehtárna, 9 - olejárna, 10 - benzolka II

čpavkárna benzolka II
čpavkárna v současnosti
dehtárna
zleva dehtárna, olejárna, benzolka II
benzolka II

11 - benzolka I

současný stav - objekt uprostřed

12 - kompresorovna

původní stav
současnost - čelem budova benzolky I

13 - plynoměrna

současný stav - dnes muzeum

14 - kotelna

původní stav
současnost

15 - laboratoře

nějak jsem zapomněl nafotit

16 - lokomotivní výtopna a vlečky

výtopna kdysi provoz na vlečce
výtopna nyní
vlečku využívá pro zásoboání teplárna

17 - trafostanice

za provozu
nyní

18 - sklady. 19 - dílny

za provozu
nyní

20 - autogenní svařovna

současnost

21 - dělnický dům, zázemí

současný stav s dostavbou

22 - plynojemy

tyto dominanty se nedochovaly

23 - prostor plynojemů, nová část plynárny


24 - nové násypky


ostatní části areálu

vrátnice a administrativní budova
v areálu
v hale

v plynárenském muzeu

několik detailů unikátního modelu plynárny
obrazy

Použité podklady: