Železárny knížete Metternicha v Plasích

Kníže Metternich získal plasské panství roku 1826. Následně využil blízkosti surovinových zásob a založil železnou huť se slévárnou. Později byly přistaveny kuplovny pro přetavování a zkujňovací výhně pro zlepšení vlastností železa. Od roku 1859 byla v provozu i válcovna. Provoz huti byl ukončen po mohutné povodni na řece Střele roku 1872.

Následně byly na krátkou dobu objekty využívány pro chemickou výrobu - výroba barev. Ta se ale dlouho neudržela.

V současné době jsou některé objekty zakonzervovány a část je využita pro bydlení.

Použité podklady: