Měšťanský pivovar na Královských Vinohradech

Praha - Vinohrady, Korunní ulice

Stavba pivovaru, založeného sdružením měšťanů, byla zahájena roku 1891. Stavbu provedla firma V. Nekvasila, varnu dodala firma Novák a Jahn, strojovnu Ringhoffer a elektrozařízení závod Františka Křižíka.

První pivo bylo vystaveno roku 1894. Od té doby pivovar fungoval až do roku 1942. Po znárodnění na podkladě Benešových dekretů zůstala v provozu pouze sladovna, a to až do roku 1998. Dále zde sídlil Výzkumný ústav pivovarský a sladařský.

Po ukončení výroby na konci 90. let 20. století měl být památkově chráněný pivovar citlivě rekonstruován pro kancelářské a obytné využití. 28. 8. 2000 ale objekty zcela zničil požár. Následným vyšetřováním bylo zjištěno úmyslné založení. Nový majitel objektů se zavázal, že při stavbě dodrží původní vzhled pivovaru. Což můžete posoudit z fotogalerie.

Co by to bylo ale za pivovar, kdyby se v něm nevařilo pivo. Díky skupině nadšenců zde je od roku 2013 postaven minipivovar - i když mladinová pánev o objemu 25 kubíků moc mini není. Tak tedy Dej Bůh štěstí.


požár 28. 8. 2000
ruiny po požáru
fotogalerie z června 2014

Použité podklady: