Maschinen Bierbrauerei - Malzerei Josef Kluge

Pivovar a sladovna Rudník

Historie vaření piva v obci Heřmanovy Sejfy je doložen z poloviny 17. století, kdy panství patřilo Valdštejnům. Nový pivovar byl vybudován v roce 1816 v prostorech starého zámku majitelem Josefem Karlem ze Silberštejnu. Výrazné modernizace se pivovar dočkal roku 1888, kdy byl odkoupen Josefem Kluge. Ten postupně převedl práci z ruční na parostrojní. Nový hvozd pro výrobu sladu a zařízení varny dodala firma J. Martínka v Praze - Bubnech. Chladící zařízení vybudovala firma Linde.

Po roce 1945 byl pivovar začleněn do národního podniku Hradeké pivovary. Dlouho ale v provozu nevydržel, výroba byla zastavena roku 1951. O další osud se postaral státní statek Lánov.

V současné době je areál pivovaru nabízen realitní společností k odkupu za necelých 11 milionů korun.


Fotogalerie z října 2013


Použité podklady: