Zámecký pivovar Mirošov

Historie vaření piva v Mirošově se datuje od roku 1588. Zámecký pivovar byl postaven roku 1749. V té době panství spadalo pod vídeňskou dvorní komoru. Pivovar byl zařízen na svoji dobu podle nejnovějších sladovnických a pivovarských technologií.

Roku 1868 zbirožské panství odkoupil Henry Bethel Strousberg, který se stal i vlastníkem Mirošova. Kromě dolů a koksovny značně pozvedl i zdejší pivovar (co měli horníci dělat po šichtě? zajít na jedno).

Po krachu vídeňské burzy roku 1875 a Strousbergově bankrotu se panství a pivovar dostaly do držení Josefa Colloredo-Mansfelda, následně Mirošovského kamenouhelného těžařstva. Po ukončení těžby uhlí a přenesení činnosti těžařsta na jiné lokality pivovar rychle vystřídal několik majitelů, až roku 1927 poslední vlastník, Max Maendl, vaření piva ukončil.

Dnes je objekt bez využití a čeká na nového majitele, který třeba v rámci podnikatelského záměru pivovar probudí. Kdo ví...


Fotogalerie ze září 2014


Použité podklady: