Jaroslava Šilingera pivovar a sladovna, Jince

Původní gotický zámek byl od roku 1870 přestavěn na pivoar, sladovnu a sodovkárnu. Provoz byl definitivně ukončen roku 1974. Nadále byl objekt využíván jako skladiště. Později vznikl velkolepý projekt na vybudování kina, tržnice, knihovny a dalších služeb. Tento plán ale nebyl realizována zchátralý objekt je na prodej.

Použité podklady: