Nová Huť

Nižbor

Železná huť byla založena v první polovině 16. století pány z Losu, kterým panství patřilo. Dřevouhelná vysoká pec byla dána do provozu roku 1607. Následně byl vybudován i jeden hamr pro kování tyčí. V období 1712 až 1720 byla zavedena zbrojní výroba.

Od roku 1732 panství přešlo na Fürstenberky. V té době byla v huti jedna vysoká pec a tři hamry na tyčový materiál. Mezi roky 1800 až 1830 proběhlo mohutné rozšíření huti na šest tyčových hamrů, dva hřebíkářské hamry a k tomu ještě osm zkujňovacích výhní a hamrů. V následujících letech byla přistavěna ještě jedna dřevouhelná pec.

Konec rozvoje železáren přinesla povodeň roku 1872 a následně roku 1873 krach vídeňské burzy.

Do dnešní doby se dochovalo několik objektů, u kterých ale díky přestavbě sotva někdo najde původní využití. To se týká především tělocvičny Sokol, což je bývalá hala vysokopecních dmychadel. Pece stály v místě dnešního hřiště. Náhon od Berounky pro pohon vodních kol dmychadel a hamrů je dnes přestavěn a voda roztáčí vodní elektrárnu. Dobře je poznat správní objekt s typicky zdobeným štítem.


Fotogalerie ze srpna 2013

huť ležela při silnici do Stradonic
bývalá hala vysokopecních dmychadel a vodní náhon
správní budova

Použité podklady: