Akciový parní mlýn

Praha - Holešovice, U Uranie 14

Mlýn s napojením na železniční vlečku holešovického přístavu byl postaven v letech 1909 - 1910. Zadavatelem stavby byla Akciová společnost mlýnů v Praze, projekt a technologii dodala firma Amme, Giesecke & Koenegen z Braunschweigu, návrh fasády vyprojektoval Bohumil Hybšman a samotnou stavbu provedla holešovická stavební firma Josefa Vaňhy. Vedle samotného mlýna bylo postaveno obilní silo.

V roce 1911 bylo stavební firmou Eduarda Asta vybudováno skladiště mouky.

V provozu byl mlýn do 90. let 20. století. Po povodni roku 2002 a následné likvidaci holešovického přístavu byl architektonickou kanceláří CMC architects vytvořen plán na přestavbu nevyužitých objektů na kancelářské prostory. Dnes citlivě přestavěné průmyslové objekty nesou společný název Classic 7. Objekty mlýna a skladu mouky byly propojeny novou prosklenou budovou a na místě dříve zbouraného obilního sila vznikla nová budova, která nese v sobě prvky industriálu.

Rekonstrukce mlýna je tou pravou ukázkou, že když se chce, tak to jde, aneb netřeba vždy bourat a stavět hypermoderní holo-budovy bez nápadu a vazby k místu, kde stojí.


V následující fotogalerii si můžete prohlédnout postupnou změnu mlýna, později opuštěných staveb a volných ploch až k dnešnímu využití. A také proměnu mojí fotovýbavy od Olympusu C2, pak Olympusu SP 510 UZ k dnešnímu Sony HX 100 V.


stav v roce 1911
11. 6. 2003
26. 2. 2008
26. 5. 2008
27. 5. 2008
8. 4. 2010
25. 5. 2010
6. 9. 2010
1. 11. 2010
24. 2. 2011
2. 3. 2011
9. 3. 2012
11. 9. 2012
8. 4. 2013
27. 1. 2015

Použité podklady: