Vápenka Miskovice u Kutné Hory

O vápenictví v této obci praví obecní kronika toto:

-Vápno začal pálit na Vinicích p. Podolák v "tulnýřích" vytápěných dřevem. Naproti přes údolí začal pálit Josef Čejka, později se přestěhoval do Robous. Na svých pozemcích pak pálili i Josef Pauš, František Bohuňovský, Jan Brant, Josef Štolba a Antonín Růžička..

-V roce 1892 postavil Antonín Podolák cylindrovku.

-Po Josefu Paušovi pálil vápno Alois Čepelák v "dolíkách", tj. vyzděná jáma vytápěná koksem nebo uhlím, kde se získalo 50 - 70 q vápna. ( Tento způsob pálení se používal ve válce, kdy bylo málo uhlí do cylindrovky.)

-Roku 1922 Alois Čepelák postavil za 1/2 miliónu korun komorovou kruhovku.

-Na Mezholezku pálil nejdříve v "dolíkách" Josef Růžička, ten roku 1901 postavil cylindrovku. Dlouho se však ní nezatopilo a ve válce se v ní také nepálilo. Po válce byla již cylindrovka zastaralá, tak ji v roce 1921 zbořil a postavil velkou kruhovku.

Fotogalerie pozůstatků lomu a kruhové pece - stav v prosinci 2008


Kruhová pec a lom - stav v září 2012

pohled z dálky
kruhová pec, vlastně co z ní zbylo
komín
pozůstatek vrátkovny lom

Šachtová pec

zarostlý lom

Použité podklady: