Vápenka Leopold Straschov a spol.

Mezihoří

Šachtová vápenka firmy Leopold Straschov a spol. byla postavenena v letech 1868 - 1873. Zpracovávala surovinu z nedalekého lomu. Později vápenka několikrát změnila majitele, ale z dopravních důvodů byla nakonec výroba vápna ukončena. Dnes objekt slouží k bydlení - rodinný domek se dvěma unikátními komíny.

Ve vápencovém lomu, který zásoboval surovinou pece, je malá jeskyně.

Použité podklady: